bg

Едноетажна къща в кв. Мина Черно море

България / Област Бургас / Бургас
34388
ID на сайта:
64 000
USD
EUR
BGN
RUB
5
Брой стаи
120 м2
Площ
1
Брой етажи

%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%25BA%25D1%258A%25D1%2589%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25BA%25D0%25B2.%2520%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%252C%2520%25D0%2591%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2581.%250A%25D0%259A%25D1%258A%25D1%2589%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%2520%25D0%25B5%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D1%258A%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%252C%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%258A%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25BE%2520%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%252C%2520%25D0%25BA%25D1%258A%25D0%25BC%2520%25D0%25BA%25D1%258A%25D1%2589%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%2520%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%2520%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%2520450%2520%25D0%25BC%25202.%2520%25D0%259A%25D1%258A%25D1%2589%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%2520%25D1%2581%25D0%25B5%2520%25D1%2581%25D1%258A%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B8%2520%25D0%25BE%25D1%2582%253A%2520%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%252C%2520%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D1%2581%2520%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2581%252C%25202%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B8%252C%25202%2520%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%252C%2520%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BD%25D1%258F%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6.%2520%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%2520%25D0%25B4%25D0%25B0%2520%25D1%2581%25D0%25B5%2520%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8.%2520%25D0%259D%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%258A%25D0%25B6%25D0%25BA%25D0%25B0.%2520%25D0%259A%25D1%258A%25D1%2589%25D0%25B0%2520%25D1%2581%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%258A%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25BE%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D1%2581%2520%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%2520%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B1%25D1%258F%25D0%25BB%25D0%25B0%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0.%2520%25D0%2598%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%2590%25D0%25BA%25D1%2582%252016.%250A%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B0%25203%2525.

ID 4552
Сподели
КОНТАКТИ НА БРОКЕРИ ПРОДАЖБИ
ТЕЛ/VIBER
+359 894 357 309
+359 894 481 510
Skype
premier.realestate
Запитване на информация за обекта
Контакты
Напиши
Препоръчваме да видите също така
В избрани
В избрани
В избрани
В избрани
Разгледани обекти

Региони

Разположение

  Facebook
  Vkontakte
  Twitter
  Google plus
  YouTube