bg

Кредитиране и застраховане на имот за български граждани

Кредит за български граждани

Закупуване на недвижим имот с кредит в България е доста често срещана практика. Въпреки, че тукашното недвижимо имущество се смята за едно от най-достъпните в Европа, обаче, качествено жилище не може да струва евтино. Затова много по-лесно да се вземе кредит и равномерно да се изплати.
Условия на кредитиране
Лицето, трябва да бъде не повече от 65 години.
Брутен вътрешен доход за заем трябва да бъде минимум 700 Лева на месец.
Получателите на кредит трябва да работят на трудов договор (да бъдат собственици на бизнес не е достатъчно).
Необходими документи
АКТ 15 (това е минимум).
Справка от кредитния регистър. Банката предоставя финансиране в размер до 90% от сумата на банковата оценка на придобивания недвижим имот.
Процент годишно
3.5 %
лихва,
в Евро
5 %
лихва,
в Лева

Застраховка имущество за български граждани

Съществуват различен вид застраховки. Към основните се отнасят:

въздействието на природни явления, унищожаване на имущество на трети лица, палеж, кражба и т.н. въз основа на избраните застрахователни случаи, зависи и цената на застраховката.
В развитите страни е разпространена практика застраховката на недвижим имот. България не е изключение, защото веднага след покупката трябва да направите договор със застрахователна компания. Особено това се отнася за онези, които, отсъстват дълъг период от време.

Цената на един или друг застрахователен пакет може да се промени. Въпреки това, по-долу са посочени приблизителни цени. Крайната сума варира въз основа на видове рискове, посочени в договора, параметрите на имота и други нюанси, които трябва предварително да се обговорят със застрахователната компания.

Специалистите на компанията Premier Realty Master ще Ви консултират по всичките въпроси, свързани с покупка на недвижим имот , с попълването на документи, ще споделят полезни съвети.

Ако застрахователния случай е по време на отсъствието на собственика на имота, служителите на компанията, от името на клиента, бързо ще реагират и ще предприемат необходимите действия за отстраняване на нанесените щети. Също така, те ще се свържат директно със застрахователната компания.

В развитите страни е разпространена практика застраховката на недвижим имот. България не е изключение, защото веднага след покупката трябва да направите договор със застрахователна компания. Особено това се отнася за онези, които, отсъстват дълъг период от време.

Съществуват различен вид застраховки. Към основните се отнасят:

въздействието на природни явления, унищожаване на имущество на трети лица, палеж, кражба и т.н. въз основа на избраните застрахователни случаи, зависи и цената на застраховката.

Цената на един или друг застрахователен пакет може да се промени. Въпреки това, по-долу са посочени приблизителни цени. Крайната сума варира въз основа на видове рискове, посочени в договора, параметрите на имота и други нюанси, които трябва предварително да се обговорят със застрахователната компания.

Специалистите на компанията Premier Realty Master ще Ви консултират по всичките въпроси, свързани с покупка на недвижим имот , с попълването на документи, ще споделят полезни съвети.

Ако застрахователния случай е по време на отсъствието на собственика на имота, служителите на компанията, от името на клиента, бързо ще реагират и ще предприемат необходимите действия за отстраняване на нанесените щети. Също така, те ще се свържат директно със застрахователната компания.

Получете подробни съвети относно кредитирането и застраховането

Кредитиране
Застраховка

  Facebook
  Instagram
  YouTube
  Telegram