bg

ВНЖ, ПМЖ, ДВЖ в България

Общи понятия, различия и преимущества

България се явява една от най- привлекателните страни не само за почивка, а и постоянно пребиваване. Всяка година се намират доста желаещи да се задържат тук за по-дълъг период и дори да организират собствен бизнес на нейна територия. Държавата с удоволствие приема всички желаещи да станат част от нея, но за това е необходимо да се спазят всички условия. Така съществуват понятия ВНЖ, ПМЖ и ДВЖ. Тяхното отличие е в продължителността на пребиваването на територията на страната. Регулират се тези положения от Закона за чужденците в Република България.

Понятие ВНЖ и какво дава това,

Вид на жителство с други думи означава разрешение, което позволява на чужденеца да пребивава на територията на България не повече от 1 година. То Ви позволява да влизате в страната без виза. То се различава не само с продължителносття, но и правота на работа, а също така и ползване на социалните осигуровки. За получаване на допълнителни условия, необходимо да се предоставят определен списък с документи.

Получаването на ВНЖ дава на чужденеца право на:

 • влизане в страната без виза;
 • пребиваване в страната в рамките на посочения срок;
 • да се обучават в училища, а също така и в университетите;
 • получаване на ПМЖ след 5 години пребиваване в страната;
 • след това получаване на българско гражданство;
 • получаване на личен номер на ужденец.
ВНЖ може да се продължава след изтичането му. Обаче за това трябва отново да се подтвърди основанието, по което то е било издадено.

Въз основа на кое се издава ВНЖ?

Основанията, по които може да се получи ВНЖ, са

 • български происход;
 • брак с гражданин на България или страна, членка на ЕС;
 • откриване на представителство или филиал на чуждестранна фирма, която е регистрирана в Българската търговско-промишлената палата;
 • пенсионо осигуряване;
 • покупка на недвижим имот за сума не по-малка от 300 000 евро.

Целият списък с основанията е записан в Закона за чужденците

 • наличие на разрешение за работа на територията на страната, предоставено от органите на Министерството на труда и социалната политика в България;
 • водене на търговска или друга предприемаческа дейност в рамките на държавата, при това са създадени не по-малко от 10 работни места за българските граждани;
 • дневна форма на обучение в учебните заведения, които имат лиценз;
 • чуждестрани специалисти, които работят на българска територия съгласно международните договори, кадето Република България е одна от страните;
 • официално сключване на брак с гражданин на Болгария или чужденец, живеещ на територията на страната постоянно;
 • оформяне на продължително лечения в българска болница (само ако има необходимото за това финансово обеспечаване);
 • аккредитиране на журналисти и корреспонденти от медии на други държави;
 • внасяне на чуждестрани инвестиции съгласно одобрените със закон тизисквания в Закона за чуждестраните инвестиции
 • документално подтвърждаване на роднински връзки с чужденец, който е получил ВНЖ или ПМЖ;
 • наличие на статут на родителите на чужденец, който се явява член на чуждестрано дипломатическо, търговско или консулско представителство на болгарска територия
Одно от най- важните условия се явява наличито на място за живеене. Това може да е имот под наем или собствен имот в България. Освен това, трябва да се подтвърди финансовото обеспечение, което трябва да е от 2500 евро за один чевек на година.

Как да получим ВНЖ в България

Цялата процедура а също така възможни причини за отказ на ВНЖ

За да получите ВНЖ е необходимо да изпълните следното

 • да се определите с основанието за неговото получаване;
 • да откриете виза Д, тя се явява миграциона виза, и с нея да пресече българската граница;
 • да представи необходимите документи в миграционата служба;
 • да получи в миграционата служба разрешение за пребиваване в период от 6 месяца и до 1 година.
Трябва да се разбира, че процедурата сама по себе си не е бесплатна. Суммата зависи от това, на какво основание се оформя ВНЖ. Минималния размер на расходите, който в рамките на целия процес, ще бъде приблизително 500 евро и се касае само тези чужденци, които са пенсионери.

За собствениците български недвижими имоти, техните съпрузи и преките наследници, които още не са достигнали възрастта 21 години, могат да предъявят нотариален акт на недвижим имот при подаване на документите. По Нотариалния Акт те получават годишни мулти визи за влизане в България. При следващото подаване на документи срока на такава виза се увеличава до 3 години и с възможност да пребивават на територията на страната в рамките на 90 дни на всеки 6 месеца.

Получаване на виза Д

В посолството на Република България в страната на постоян местоживеене, чужденеца трябва да представи пакет документи:

 • правилно попълнена анкета;
 • 2 снимки;
 • задграничен паспорт, срок на действие не по-малко от 18 месеца;
 • подтвърждение за местоживеене за периода на пребиваване в страната (договор за наем или нотариален акт);
 • подтвърждение за финансово обеспечение (удостоверение от българска банка с информация за открита сметка и необходими средства за нем);
 • медицинска застраховка (покритие 30 000 евро);
 • свидетелство за съдимост (за тези, които са навършили 18 години).

В зависимост от основанито за получаване на ВНЖ, могат да бъдат поискани допълнителни документи, например, подтвърждаване на пенсия и размер пенсионите изплащания за последните 3 месеца; доказателство за български происход и т.н.

Причини за отказ при издаване на ВНЖ

Независимо от това, че чужденеца е предоставил всички необходими документи, платил всички расходи и подтвърдил всичко, което трябва, може да възникне ситуация, когато му е било отказано в получаване на ВНЖ.

Причините за отказ от миграциона служба са:

 • изясняване на лъжа в процеса на получаване на разрешение;
 • наличие на проблеми със закона в страната на постояно местоживеене, а също така укриване на този факт;
 • посочване на лъжливи дани в представените документи;
 • укриване на информация за произхода на парите;
 • плащане на всички суми след установения срок или липса на плащане;
 • определяне на фиктивно оформени отношения (опека, брак, усиновяване и т.н.);
 • изясняване на факта, че чужденеца, се явява сътрудник на компания,
 • расположена на българска територия, и не е задължително да се намира там;
 • нарушаване на срокове, предназначени за подаване на документи и др.
За да не попадате в негативна ситуация, трябва внимателно да се подхожда към процедурата за получаване на ВНЖ и оформянето на документи съгласно приетите изисквания  Facebook
  Instagram
  YouTube
  Telegram
  
  
 

Региони

Разположение