bg
Цяла България
м2
м2
EUR
EUR
Вид на имота
Апартаменти
Къщи
Градска къща
Пентхаус
Гараж
Парцели
Производство
Гостиница, отель
Ресторан, кафе, бар
Инвестиционный проект
Офис
Помещение
Покажи на картата
Търсене на имот

Какво е Акт 14, 15 и 16

Какво е Акт 14, 15 и 16

В България може да се закупи вече готов имот. Това може да се апартаменти в стара или нова сграда, където вече живеят хора, и която сега се продава на друго лице. Въпреки това все по-популярно става придобиването на ново строителство.

Покупката на същия апартамент в къща, която в действителност все още не е построена, струва значително по-евтино. Купувачът действа като инвеститор, който иска да има всички гаранции, че средствата няма да бъдат загубени. За това има документи, според които и се провежда началото на процеса и приключване на строителните работи до въвеждане в експлоатация на сградата.

Всички етапи са подкрепени от три акта – 14, 15 и 16. Законодателно това се регулира в "Закона за планиране на територията „ (Закон за устройство на територията). Има редица изисквания, които се различават въз основа на категорията, към която се отнася обект.

Какво е Акт образец 14

Акт 14 оговаря контрола на старта на работата по строителството. По-точно, изготвянето на документа гласи, че е била приета от конструкцията на бъдещата сграда. Се  на етап, когато обектът се характеризира като "груб строеж".

Значението на документа се състои в това, че след като той е издаден, правото на собственост върху отделни части от дома вече действат като обект на бъдещи сделки. Акт 14 се издава в комплект с удостоверение, което издава общината. Това нормативно се регламентира в ст.181, ал. 2 ЗУТ.

Само след като Акт 14 е издаден, и документа е получен, може да се премине към следващия етап от строителните работи, което също е подкрепено от отделен важен документ – Акт 15.

Какво е Акт образец 15

Акт 15 се издава, когато строителния процес е завършен. В действителност, това означава, че сградата е готова, но тя все още не се въвеждат в експлоатация. Се подписва само от компетентни лица илиот  собствениците на жилища в дадена сграда.

Следва Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт 15), с който се потвърждава, че сградата е завършена. Документът се подписва както от компетентните длъжностни лица, така и от собствениците на обекти в сградата. Той трябва да съдържа в себе си описание на договорите за изпълнение на строителството, строителни книжа, актове, протоколи и дневници по време на строителството, декларации за съответствие на вложените строителни материали, документация за проведени изпитвания, измервания или други дейности, които доказват, че обектът е изпълнен правилно. Мястото и околното пространство се описват и се проверява дали те са възстановени в първоначалния си вид преди стартиране на строителните дейности. Прави се опис също и на неизвършени дейности или такива, чието извършване не е одобрено, и тези проблеми следва да бъдат изчистени до подаване на искане за издаване на Разрешение за ползване на обекта.

Какво е Акт 16

Най-очакваните за инвеститора е с Акт 16. Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Акт 16) се издава за сгради от трета до първа категория. С него се констатира изпълнението на строежа съгласно одобрените проекти и се предлага издаването на Разрешение за ползване на сградата. Акт 16 е завършващият акт, който финализира строителството и удостоверява, че обектът действително е годен да бъде въведен в експлоатация, т.е. годен да се живее в него.

Ако на Акт 16 не, или просто не се издава, значи са установени нарушения и несъответствия. В такъв случай, трябва да се определи, където е нарушение и как да го оправя. Без този Акт на прехвърляне на обекта в експлоатация не може да бъде извършена.


Региони

Разположение